Natació infantil octubre-maig (2023/24)

El primer apartat de la inscripció fa referència a les dades de l'infant. No seleccionar "Carregar les meves dades".

Només apareixeran els horaris amb disponibilitat de places.

DADES INSCRIPCIÓ

   
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Data de naixement:
Sexe:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Mòbil:
Correu electrònic:

INFORMACIÓ DE LA MATRÍCULA

Grup:
Observacions:
Accepta les condicions?