NORMATIVA

NORMATIVA DEL COMPLEX ESPORTIU DEL MASNOU

 • No és permès l’ús de la instal·lació a persones que no compleixin els requisits higiènics mínims, ni  les persones que per malalties puguin perjudicar la resta d’usuaris.
 • La zona d’atenció i espera de recepció està delimitada i degudament senyalitzada, i se’n regula el seu aforament.
 • L’aforament i ús de les grades, espais comuns, vestidors de grup i pista, vindrà indicat en tot moment pel personal de recepció que seguirà les normatives vigents.
 • Recomanem fer les inscripcions i tràmits administratius en línia, en cas de no poder-se fer, trucar al Complex Esportiu per concertar cita i resoldre-ho a la recepció de l’equipament.

 

NORMES DE FUNCIONAMENT

 • Cal complir les indicacions que hi ha exposades, les senyalitzacions del centre  i seguir les indicacions del personal de la instal·lació.
 • Per accedir a la instal·lació s’ha de portar mascareta.
 • És imprescindible sol·licitar cita prèvia al web http://esports.elmasnou.cat o trucant al 93 557 18 60.
 • A l’accés haureu d’acreditar-vos amb la targeta de proximitat.

RESERVES

 • Quan accediu al web per a fer les reserves a cada activitat, veureu dues xifres: les places disponibles i l’aforament màxim permès.
 • Es podran fer reserves amb una antelació màxima de 7 dies abans de l’inici de l’activitat.
 • En cas de no poder assistir-hi cal anul·lar les reserves, com a mínim amb una antelació de 4h per tal de deixar la plaça vacant.
 • Per evitar que quedin places lliures i no perjudicar altres usuaris, es penalitzarà la persona que no assisteixi i no  cancel·li la plaça, amb l’anul·lació de les seves reserves dels propers 7 dies.

ENTRADA PUNTUAL

 • El pagament de l’entrada es podrà fer a través del web o bé a recepció amb targeta bancària
 • La compra d’una entrada puntual des del web, s’ha de fer des de la sessió de l’usuari que hagi de fer-ne ús (sigui major o menor d’edat)
 • La reserva/es s’han de fer des de la sessió de l’usuari que hagi de fer-ne ús (sigui major o menor d’edat)
 • Cada entrada puntual dóna dret a fer fins a 6 reserves de 30 minuts, per gaudir-les durant l’estada dintre la instal·lació. Un cop s’ha sortit de la mateixa, aquella entrada puntual no serveix per a tornar a entrar.

PISCINA

 • Està prohibit realitzar enregistraments d'imatges amb cap tipus de dispositiu.
 • Cal dutxar-se als passadissos de dutxes abans d’entrar a la piscina.
 • En cas d’utilitzar material complementari (suro, pull boy, xurro...), s’ha de desar  després del seu ús.
 • Haurem de portar el nostre material personal pel bany, ulleres, casquet, xancletes, tovallola i banyador, ja que la instal·lació no en facilita en préstec.
 • L’organització dels carrers de piscina, està regulada pel personal de socorrisme i, és obligatori respectar les seves instruccions.
 • Els menors de 14 anys, no podran accedir sols a la piscina. En cas de voler accedir hauran de venir acompanyats d'una persona major de 18 anys.

SALA FITNES I ACTIVITATS DIRIGIDES

 • Cal que respectem les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.
 • És obligatori accedir amb calçat, roba esportiva, i una tovallola per col·locar-la als aparells que s’utilitzen, es recomana portar una  tovallola per eixugar-nos la suor.
 • És recomanable portar una ampolla d’aigua per hidratar-se.
 • S’ha de recollir el material i descarregar les barres de pesos just després d’utilitzar.
 • S’ha d’eixugar els aparells per a deixar-ho en condicions pel següent ús.
 • Per raons de seguretat la maquinària que marcada com a “fora de servei” no es pot utilitzar.
 • L'Edat mínima per a poder accedir a sala de fitnes és la de 16 anys.

VESTIDORS

 • Està prohibit realitzar enregistraments d'imatges amb cap tipus de dispositiu.
 • L’aforament vindrà indicat pel pla sectorial o normativa vigent.
 • No es poden consumir begudes que no siguin aigua.
 • No s’hi pot menjar.
 • Els assecadors, estaran fora de servei si així ho indiquen els plans sectorials.
 • En el cas que utilitzem el canviador de nadons, cal netejar-ho abans i després.
 • Cal tenir cura en la utilització dels lavabos, fem-ne un bon ús.
 • Les pertinences s’han de guardar als armariets, en cap cas fora d’aquests.

GRADES

 • No està permès menjar o veure a la zona de grades.
 • Les entitats hauran de controlar que les entrades i sortides es facin esglaonades i controlades.

INSTAL·LACIÓ

 • La Direcció es reserva el dret de modificar el programa d’activitats o ús d’espais, en funció de les necessitats de la instal·lació, avisant amb antelació sempre que sigui possible.
 • Els espais esportius tanquen 20 minuts abans del tancament de la instal·lació.
 • Durant el mes d’agost, la instal·lació romandrà tancada, per realitzar les tasques de manteniment necessàries per a la reobertura l’1 de setembre.
 • Per motius de seguretat, la Direcció es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació o als diferents espais i activitats.
 • En cas d’incompliment d’aquesta normativa, la Direcció de la instal·lació podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada.

ORDENANÇA I DOCUMENTS D'ALTA/BAIXA I ALTERACIÓ D'ABONAMENT