ENTRENAMENT FUNCIONAL INTENS

ENTRENAMENT FUNCIONAL INTENS

L’entrenament funcional és una activitat d’intensitat alta. Aquesta modalitat d’exercici emfatitza els moviments funcionals de múltiples articulacions per provocar més esforç muscular que en l’exercici més tradicional. Es caracteritza per curts moments d’activitat vigorosa repetida, intercalats amb períodes de descans o exercici de baixa intensitat per a la recuperació. Provoca millores metabòliques i cardiorespiratòries.