INSCRIPCIONS FAKALO
19/05/2023

INSCRIPCIONS OBERTES

A PARTIR DEL 29 DE MAIG DE 2023

Consulteu el FULL INFORMATIU 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE que s'ha d'ENVIAR

 les 72 hores següents d’haver fet la inscripció a campusfakalo@gmail.com

 indicant el nom i cognoms de la persona inscrita i a partir del 6 de Juny, segons l'ordre de rebuda, s'aniran gestionant i responent els correus, per a confirmar que la inscripció s'ha completat correctament:

  1. Foto del DNI per les dues cares d’una persona adulta responsable (pare, mare o tutor/a legals).
  2. Foto del carnet de vacunacions de l’infant o jove participant actualitzat + full on consti el seu nom i cognoms.
  3. Foto de la targeta sanitària o el document sanitari equivalent de l’infant, per ambdues cares.
  4. Foto de la cara del participant tipus foto de carnet recent.
  5. En el cas d’alguna prescripció mèdica (al·lèrgia, intolerància, medicació…), foto del full mèdic que ho indiqui.
« Volver